تعبیر خواب با قرآن

زمان مطالعه: 4 دقیقه

خواب‌ها بخشی مهمی از زندگی ما رو تشکیل می‌دن و گاهی اوقات ما رو از اتفاقات آینده با خبر می‌کنن. به همین دلیل تعبیر خواب یکی از مسائلی هست که برای مردم اهمیت پیدا کرده. ائمه، پیامبران و بزرگان دینی هم تعبیر خواب‌هایی را ارائه کردند که مردم به اون استناد می‌کنن. گذشته از تعبیر خواب‌هایی که از ائمه، پیامبران و بزرگان دینی نقل شده، روش دیگه‌ای برای تعبیر خواب هم از ائمه نقل شده، تعبیر خواب با قرآن که در ادامه برای شما آورده شده.

سایت ساز

فروشگاه اینترنتی و وب سایت خود را به سرعت با سایت ساز سی می پلاس بسازید

ساعت، روز و ماه قمری که خواب رو می‌بینید در تعبیر خواب اهمیت بسیاری داره که می‌تونید برای اطلاع کامل از این مسئله می‌تونید به مقاله « تعبیر خواب با توجه به ساعت، روز و ماه خواب دیدن» مراجعه کنید.

روش تعبیر خواب با قرآن

بسیاری معتقند که از ائمه نقل شده که اگر خوابی دیدید و به دنبال تعبیرش بودید می‌تونید از تعبیر خواب با قرآن استفاده کنید:

  1. برای تعبیر خواب با قرآن اول ببینید که در کدام روز از ماه قمری خواب رو دیدید (در این مطلب این عدد رو شماره روز می‌نامیم ).
  2. حالا به سوره همان شماره روز مراجعه کنید. مثلا اگر در روز اول ماه خواب دیده ‌اید به سوره اول مراجعه کنید، اگر در روز دوم بود به سوره دوم و… .
  3. حالا در همان سوره به آیه شماره روز بروید. یعنی اگر در روز اول خواب دیدید به آیه اول از سوره اول بروید، اگر در روز دهم خواب دیده‌اید به آیه دهم از دهمین سوره قرآن مراجعه کنید و… .
  4. حالا تعبیر خواب خود را با استفاده از آن آیه متوجه می‌شوید.

 

تعبیر خواب با قرآن برای روزهای قمری

در ادامه تعبیر خواب با قرآن کریم برای هر روز از ماه مشخص شده است. البته در نظر داشته باشید برای تعبیر خواب با قرآن باید روز قمری را در نظر بکیرد.

 

تعبیر خواب با قرآن برای ده روز اول ماه

روز اول ماه

مکتوبی یا حکمی از بزرگی برای او برسد که سبب خوشحالی او شود و بنا بر قول جمعی که آیه اول را الحمد لله الرب العالمین می‌دانند، از معنی آن چنین استفاده می‌شود که یک نعمتی که قبل از آن نبوده، به او برسد وآن کس شکران نعمت را بگوید.

روز دوم ماه

خواب بیننده بر امری مطلع شود که در خاطر نگذشته باشد (چیزی که فکرش را هم نکرده باشد) واز ذلک الکتاب چنین استنباط می‌شود که حکم نا مکتوبی به او برسد که سبب خوشحالی ومنزلت او شود.

روز سوم ماه

سه چیز، متعاقب سه آیه، دلالت به رسیدن این سه چیز دارد

روز چهارم ماه

که زنی مجدد یا مال عظیم به خانه خواب بیننده برسد یا از خانه، چیزی ویا هدیه مرغوب به او برسد.

روز پنجم ماه

از اهل کتاب مثل نصاری ویهود نفعی به خواب بیننده برسد و یا شاید به نوعی دیگر به خوشحالی برسد .

روز ششم ماه

چیزی ناخوش به شخص خواب بیننده برسد به عبارتی صاحب دولت از عظمت افتاده باشد یا از نفعی ، یا اندک آزردگی مبتلا شده.

روز هفتم ماه

کاری از کارهای خود را به جمعی بسپارید ،بعضی از ایشان سعی کنند باعث رفعت (برآورنده و به انجام رساننده) باشند وبعضی دیگر تقصیر کنند که از نظر خواب بیننده بیفتد.

روز هشتم ماه

میان خواب بیننده وشخصی دیگر کدورت ودعوایی بوده، به طوری که هنگامی که به حاکم وقاضی وامثال این طایفه (ریش سفیدان) عرض شود ،حق معلوم شود که بطریق خواب بیننده است.

روز نهم ماه

که دو نفر جهت قطع معامله نزد خواب بیننده برسند.

روز دهم ماه

از خواب بیننده خیری وعمل صالحی در وجود آید (سرزند) که در دنیا وآخرت نفعی به او برسد.

 

تعبیر خواب با قرآن برای ده روز دوم ماه

روز یازدهم ماه

کاری برای خواب بیننده پیش آید که در نظر خلق مشکل باشد وچون صبر کند (بر انجام کار) موجب نیکنامی وراحتی ایام عمر او می گردد.

روز دوازدهم ماه

عزیزی مثل فرزند وامثال آن از او دور افتد وعاقبت آن دور افتاده به خیر باشد وکدورت خواب بیننده به پایان رسد وعاقبت او بسیاربسیار خوب باشد .

روز سیزدهم ماه

چیزیکه باعث ملال خاطر باشد به خواب بیننده برسد .(خواب بیننده به حزن واندوه دچار می شود فیها القیاس)

روز چهاردهم ماه

کسی که دوست یا دشمن خواب بیننده باشد به او برسد. (فیها القیاس)

روز پانزدهم ماه

شخصی با خواب بیننده بی حساب گفتگوی باطل کند وبه جایی نرسد وکار خواب بیننده خوب شود.

روز شانزدهم

خواب بیننده را حالتی غیر حالت اول که داشت روی دهد واز جانب شخص بزرگ وخوبی به عظمت رسد درهرزمینه ای.

روز هفدهم ماه

امریکه موجب ملال خاطر خواب بیننده باشد و باعث حزن و اندوه او باشد ظاهر شود بطوری که عاقبت آن به خیر باشد. خیرات وصدقه دهد که رفع بلا کند.

روز هجدهم ماه

منزلی مجدد یا ملکی مجدد در تصرف خواب بیننده در آید یا ماه قبل از آن، خیری غلط به او رسیده ودر آخر ظاهر شود که از خیر غلط بوده .(چیزی که به اشتباه نصیب خواب بیننده شده باشد)

روز نوزدهم ماه

رسولی از جانب بزرگی در نزد خواب بیننده آید وخبرهای دلپسند وخاطر خواه به او برسد.

روز بیستم ماه

حجت وبرهان قوی مثل عصای موسی(ع) وید بیضاء در تحت تصرف خواب بیننده درآید. این موضوع بدین مفهوم است که شخص خواب بیننده می‌تواند واقعه‌ای که برایش اتفاق افتاده را با موضوع فوق قیاس کند نه اینکه ید بیضاء و یا عصای موسی در اختیارش قرار گیرد.

 

تعبیر خواب با قرآن برای ده روز سوم ماه

روز بیست و یکم ماه

کسی که با خواب بیننده در خشم بود خشمش برطرف شود .(خواب بیننده باید مانند مطلب فوق موضوع خود را مقایسه کند)

روز بیست و دوم ماه

خواب بیننده را قضیه ای روی دهد که موجب ملال خاطر او باشد وهر چند سعی کند از آن خلاص نشود. خواب بیننده دچار (حزن ،اندوه،گرفتاری،ناراحتی) می شود که هرچقدر تلاش کند نمی تواند از آن خلاص شود.

روز بیست وسوم ماه

خواب بیننده را خیر وخوبی از جانب بزرگی برسد که او باور نکند یا نصیحتی به کسی کند وآن کس باور نکند.

روز بیست وچهارم ماه

بین خواب بیننده وشخصی دعوایی یا خصومتی پیش می آید که خواب بیننده بر وی غلبه می کند وحجتش برآن شخص غالب می گردد.

روز بیست وپنجم ماه

خواب بیننده مصیبتی عظیم وامری ناخوش وخصومت وگفتگوی نا شایسته ببیند.

روز بیست وششم ماه

شخص بسیار خوب ومعقولی در مقام نصیحت وموعظه آن شخص درآید تا خواب بیننده به جواب سوالش برسد وشاد شود.

روز بیست وهفتم ماه

جاسوس ،خبری به این کس رساند واین کس در صدد تفحص این خبر برآید، که راست شود.

روز بیست وهشتم ماه

مهمی پیش خواب بیننده آید که آنشخص مخیر باشد در اقدام آن وتدبیر را حکمی نباشد هر چند کلام بیشتر کند وسعی نماید قبول نیفتد.

روز بیست ونهم ماه

خواب بیننده مامور شود به اصلاح جمعی اگر با ایشان جنگ کند ظفر یابد وهمه احوالات او شاید نیک شود.

روز سی ام ماه

بیننده را امری پیش آید و جماعتی خواهند که او را از این امر بازگردانند ،بنا براین او سخن ایشان را گوش نکند وسخن گوش نکردن او صواب (صحیح) باشد.

 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *