آیا نوبت بالا بردن سرعت انتقال داده از مغزمان فرا نرسیده است؟

شب پیش یکی از گفتگوهای تازه ایلان ماسک را نگاه می‌کردم. در طول گفتگو می‌شد به‌راحتی دید، که ماسک تحت

ادامه مطلب